Странка Нова – Да се струка пита (Нова Д2СП) конституисана је тако да буде комплементарна са другим опозиционим партијама које у свом фокусу деловања имају активности и програме који се конкретним мерама залажу за унапређење животног стандарда грађана Србије, изјавио је данас њен председник Владимир Ковачевић.

– Председништво странке саопштава да је странка Нова – Да се струка пита спремна да одустане од самосталног наступа и да партиципира у коначном договору и састављању једне листе за излазак на предстојеће изборе, уколико испитивања јавног мњења упућују на то да је на тај начин загарантован највећи успех опозиције – рекао је Ковачевић.

Ковачевић истиче да је „Нова Д2СП, са свим својим страначким ресурсима, спремна да уступи свој пажљиво припреман економски програм будућој целини и привредничко искуство које смо стицали десетинама година, ради што ефикаснијег заједничког наступа у будућој изборној кампањи“.

– Сваки договор око расподеле мандата за предстојећи заједнички наступ сматрамо мање важним у односу на програмске компатибилности и избор људи који ће ово спровести након очекиваног изборног успеха – закључио је Ковачевић.