Реакција на деманти РФЗО:

Наравно да су тачне тврдње које смо изнели на рачун лошег поступања Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) према преузетим а неизмиреним финансијским обавезама ка апотекама.

Списак оштећених апотека је познат централи странке.

Истаћи ћемо само неке од чињеница у прилог овој тврдњи.

Обавезе из фебруара измирене су у мају, а 12. децембра је била уплата за септембар (Пирот, Сјеница, Лесковац, Крушевац). Има апотека које шест месеци нису добиле уплату РФЗО-а, због наводних административних разлога.

У прилогу износимо обрачунски листић плате на основу којег јавност може да утврди да је давање радника за здравство на нето плату апсолутних 14 одсто (2.470,36 динара плус 2.470,36 динара је 4.940,72 динара наспрам нето зараде 35.555,62 динара).

Грађани су путем обрачуна плата уредно платили ту врсту обавезе. Технички, РФЗО је само требало да део примљених средстава проследи апотекама. Зато је одговорност за потенцијалне несташице лекова на руководству РФЗО-а.

Нису то једине неправилности у пословању РФЗО-а. У централу странке Нова Д2СП (Да се струка пита) стигле су и друге информације о бирократији Фонда, која више од десет месеци није обрадила захтев домаћег произвођача за подизање регистрованог генеричког лека на позитивну листу.

Корист је требало да имају грађани Србије, јер би лек од тада био доступан грађанима уз партиципацију од 50 динара, али је бирократија Фонда имала „важнија посла“.

Фонд плаћа апотекама без система, селективно и уз интервенције, што говори о потпуној разградњи ове важне организације која представља срце функционисања здравственог система Србије.

Да ли, као опозиција, треба да окрећемо главу од нарастајућих аномалија у друштву и доживимо штету какву смо доживели у енергетском систему?

Или је посао странке Нова Д2СП да баш то радимо – да притиском јавности тражимо стручност, да систем правилно функционише и да спречавамо дерогацију друштва која нам се пред очима дешава?

Владимир Ковачевић, председник Нове – Да се струка пита