Lista „Srbija na Zapadu – Da se struka pita“ nedvosmisleno i jasno podržava ProGlas javnih ličnosti i uticajnih pojedinaca iz svih sfera društva, koji je do sad potpisalo skoro 150 hiljada naših sugrađana. 

Njihov poziv na izbornu mobilizaciju i aktivno učešće u političkom životu smatramo činom građanske hrabrosti i svaki potencijalni napad na nekoga od potpisnika ProGlasa smatraćemo i napadom na sebe i ono što radimo, i uvek ćemo stati u zaštitu i odbraniti pravo na mišljenje i stav.

Pravo da biraš i budeš biran jedno je od osnovnih prava svakog pojedinca i ne pristajemo na tišinu kojom vlast hoće da oboji ovaj izborni proces, već svima glasno poručujemo da se aktiviraju i budu nosioci promena, glasajući savesno za onu opozicionu opciju koja stoji iza njihovih ideja i načela.