У наредном периоду преко 120.000 грађана Војводине ће добити решење за плаћање годишње накнаде за одводњавање Јавном водопривредном предузећу (ЈВП) „Воде Војводине“, на основу власништва пољопривредне површине.

Упитна је оправданост ове накнаде с обзиром на то да су ЈВП „Воде Војводине“ навеле да средства користе за финансирање чишћења канала, као и за радове на одржавању црпних станица, с тога се не види зашто ову накнаду плаћају сви власници пољопривредних површина и то као „Накнаду за одводњавање“, коју ови послови директно свакако не представљају.

Додани апсурд је чињеница да су ЈВП „Воде Војводине“ на свом сајту навеле да радови одводњавања не подразумевају обавезу ЈВП „Воде Војводине“, односно да нису обавезни да одводе вишкове воде са пољопривредних површина, што је обавеза самих власника земље који у већини случајева нису ни у могућности да изврше одводњавање до канала чије чишћење директно плаћају. Такође, нису обавезни ни за одвођење вишкова воде са насељених места, што је у обавези локалног комуналног предузећа.

Поставља се питање како је могуће да вам неко наплаћује накнаду за нешто што није његова надлежност? Ситуација се може упоредити са примером у ком би сви власници станова плаћали годишњу накнаду за одржавање лифтова иако у згради немају лифт, а уколико имају фирма којој плаћају надокнаду нема никакву обавезу да било шта уради на поправци или одржавању лифта.

У већини уређених земаља пољопривредници добијају субвенцију за сваки хектар земље, док се код нас тренутно оптерећују и са потпуно неоснованим наметима.

Одржавање канала и црпних станица више личи на редован посао ЈВП „Воде Војводине“, за који свакако нема потребе формирати посебну наменску надокнаду. Решење би било формирање независне радне групе која би утврдила стварне трошкове и динамику обављања послова чишћења канала и одржавања црпних станица и у складу са тим спровести мере за несметано обављање ових послова у складу са буџетом и стварним трошковима и потребама.

Стефан Ћесаров, члан Градског одбора Нове – Да се струка пита Нови Сад